Wednesday, May 02, 2007

Sto. Nino's Altar

I passed by to Jonai Catholic Church to distribute some "Mabuhay! " newsletter and at the same time to visit to pray. I was so disappointed to see the altar of Sto Nino. Waaaah... it was very messy! Nagtambakan ang mga candles, glasses, plates, candy wrappers, matches, lighters, paper toys, at kung anu-ano pang kalat in front of the altar... and I was so dismay to found out that there are more trash especially used candles at the back of the altar samantalang nakasulat sa harap ng altar na "pls. don't lite candles in front of the altar"!
Sa totoo lang, I seldom visit the church but lately... I noticed na talagang nagkalat na ang mga kandilang pinagtirikan in front of the altar! There are many patron's altar inside the church but I'm wondering na bakit ang Sto Nino altar lang ang extra messy!? I keep asking to myself na wala bang naglilinis o nagkukusang maglinis ng altar ni Sto Nino? Sa mga kababayan na lang natin na "madalas" nagsisimba doon... ala ba silang kusang linisin 'yon...?
The Sto Nino altar after clearing up the mess
Well... this time... I can't stand it anymore! Sorry po... pinagtatapon ko na talaga ang mga messy things in front of the altar. I just left the glass of water and electric lights in front of Sto. Nino. Even the red carp ni Sto Nino na hindi na maganda ang tindig o binasta na lang ang lagay doon ay di ko malaman kung aalisin ko ba o pa'no ko aayusin doon sa altar dahil I don't think it fits there anymore. So ginawan ko na lang ng paraan sa likod ni Sto Nino. If you have some nice idea... pakiayos na lang po!
What matters now ay nakahinga na ang front ng altar ni Sto Nino. (^-^)v

No comments:

Post a Comment